Welkom op de web site van

Buiten de wetenswaardigheden die men op het internet, in boeken en reisgidsen kan vinden, leggen wij op deze web site ook de nadruk op zaken die niet zo erg bekend zijn over Roemenië. Daarvoor ontleende we de naam voor de web site uit het Frans : Pêle-Mêle (wat warboel of alles door mekaar betekent), met andere woorden "een beetje van alles over Roemenië".

We hebben het dus ook over de tradities, mythes, specialiteiten, typische Roemeense zaken ... een ander Roemenië dan waarover men meestal spreekt.

Hiervoor doen we niet allen beroep op onze kennis en ervaringen, maar we rekenen ook op de medewerking van actieve lezers die hun eigen belevenissen en informatie aan de buitenwereld willen blootgeven. Een web site voor u en door u !
We verwachten ook uw bijdragen !

Wij wensen u een aangename virtuele reis in, een soms door een andere bril bekeken, Roemenië !

De Pêle-Mêle ploeg

Relaties met België
De dame met de paraplu
We verwachten ook uw bijdragen !
Maandelijse activiteitenkalender

Onze medewerkers zonden :
Jean-Paul Van der Elst ons een foto-repoortage over de Merchtemse Steltenlopers in Sibiu
Stan Distelmans plaatste 5 filmpjes op You Tube :

Neem een kijkje !

Deze maand in de kijker


verschenen op 01.02.2015

ARTHIS - Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw

Arthis is een organisatie gericht op permanente ontwikkeling. Ze houdt zich bezig met de integratie van mensen die uit Oost-Europa naar hier zijn gekomen, en besteedt veel aandacht aan het socioculturele aspect van die integratie.

 

Arthis werd gesticht in 1994 door een groep Roemenen en Belgen, eerst als Franstalige organisatie die ook activiteiten in het Nederlands organiseerde. In 2000 volgde de oprichting van de Nederlandstalige vzw. Arthis heeft altijd het doel gehad Roemenen die in België wonen, samen met hun cultuur te valoriseren en te integreren, o.a. door het aanleren van de nieuwe, ontvangende cultuur waarin ze terechtkomen. Mettertijd begon men zich te realiseren dat deze activiteit beperkt was want in 1999, toen Arthis zich in hartje Brussel vestigde, werd het geconfronteerd met opeenvolgende migratiegolven uit het oosten: Roemenen, Moldaven, Oekraïners, zigeuners, Bulgaren, Serviërs, Albanezen enz., maar ook met de - overigens legitieme - vraag van deze oude diaspora om hun cultuur te behouden en het tegelijk te presenteren al seen rijkdom voor Europa, gezien de toetreding van dit land tot de Europese Unie.
Bijgevolg is Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis begonnen met de organisatie van activiteiten die in de smaak zouden kunnen vallen van dit publiek, en dat op verschillende niveaus:
het sociale domein : met een vertaal-en tolkdienst voor de minst bevoorrechten, een interculturele bemiddelingsdienst, een onthaaldienst voor totale nieuwkomers, en collectieve juridische consultaties met Belgische en Roemeense specialisten, rond thema's van algemeen belang (werkvergunning, gelijkstelling van diploma's, visa, statuut van onafhankelijke enz.)
het socioculturele domein : met taalcursussen (Frans, Nederlands, Roemeens, Engels), alfabetisering (voor Roemeenstaligen uit Moldavië en Oekraïne die niet kunnen schrijven in het Latijnse alfabet, of mensen van de zigeunergemeenschap), professionele cursussen in verschillende knelpuntberoepen, initiatie in informatica voor personen van de derde leeftijd, enz.
het artistieke domein : met concerten, tentoonstellingen, conferenties, debatten, theater, ontmoetingen, filmprojecties, festivals enz, georganiseerd met het doel een goed samenlevingsklimaat na te streven, tussen personen van verschillende origines, en de cultuur van Oost-Europese landen te tonen en te verspreiden, in het licht van de valorisatie van hun cultureel patrimonium, en een betere kennis van deze landen bij de toetreding in de Europese Unie.
Arthis heeft meerdere contacten overal in het land. Zo ook in Vlaanderen: meerbepaald in Leuven, Diest, Antwerpen, Oudenaarde, De Panne en in vele andere steden hebben wij contacten, werken wij samen met plaatselijke organisaties, enzovoort. Onze werking is dus wijdverspreid.
Om het contact met al onze leden te onderhouden, geven we een drietalig maandblad uit, in het Nederlands, Frans en Roemeens, onder de naam "Quoi de neuf?". Daarin staan verslagen over onze activiteiten, maar ook het leven van de Roemeenstalige gemeenschap in België komt er ruimschoots aan bod.
Er is een constante interferentie met andere culturen, om ghetto's en hokjesdenken te vermijden. Tegelijk willen we onze leden informeren over zaken van algemeen belang, over wetten en rechten in België, en de mogelijkheden inzake (voortgezette) opleidingen.
Arthis beschikt over de enige Roemeenstalige bibliotheek in België.
Over 9 jaar is de Nederlandstalige vzw erkend door:
- Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Cultuur
- Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Welzijn en Gezondheid
- Vlaamse Gemeenschap, Directie Cultuur en Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheek
- Koning Boudewijnstichting
- Citizenne, Vormingplus Brussel
Als beloning voor de kwaliteit van de activiteiten die door Arthis georganiseerd worden, werden in december 2002 de Prijs voor Sociaal-Cultureel Werk en in november 2006 de Eugène Ionesco Prijs toegekend.
In 2004 werd Arthis voorgedragen voor 'De Pluim'-prijs en na een televoting eindigde zij op de tweede plaats.
Deze erkenningen hebben ons aangespoord om nieuwe thema's en strategieën te vinden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Nu ontwikkelt het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis meer en meer activiteiten in het socioculturele domein. Het feit dat wij ons in een wijk met veel allochtone inwoners bevinden, duwt ons naar een interculturele opening, want de Roemeenstalige gemeenschap en de andere deelnemers aan onze activiteiten leven niet geïsoleerd, maar nemen deel aan het kosmopoliete en multiculturele leven in België.

Altijd de weg volgend van het respect voor verschillende bijzonderheden, gaan wij verder met het organiseren van voorstellingen met straatmuzikanten of met klassieke concerten in prestigieuze zalen als het Conservatorium of de Gothische Zaal van het Brusselse Stadhuis, literaire ontmoetingen, tentoonstellingen, filmprojecties of eenvoudige bezoekjes aan belangrijke plekken die ons nader bij elkaar brengen, en die ons de kracht geven om andere, nog belangrijkere projecten te ontwikkelen en uit te voeren. De bron van creativiteit in onze werking ontspringt aan de.noden en verlangens van ons publiek.
Wordt weldra verwacht
 

 

 
Archief
December 2014 Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) Nederland
November 2014 Actie Dorpen Roemenie Belgie
Oktober 2014 Romania Luxemburg Business Forum Asbl Luxemburg